Disclaimer Alcohol

Verantwoord alcoholgebruik

Honingrum.nl wenst bij te dragen aan een verantwoord alcoholgebruik. Daarom verkoopt Honingrum.nl alcohol volgens de wet- en regelgeving die geldt voor de verkoop daarvan en neemt zij maatregelen die voorkomen dat betreffende wet- en regelgeving wordt overtreden.

NIX18

Voor alcoholhoudende drank geldt dat deze producten met name voor jongeren een gezondheidsrisico kunnen vormen. Honingrum.nl verstrekt dan ook conform de geldende wet- en regelgeving geen alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar. Om zeker te weten dat een klant oud genoeg is om alcoholhoudende drank te mogen kopen, vragen wij aan klanten tot en met 25 jaar een legitimatiebewijs. Hieronder wordt verstaan paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument.

Wanneer alcoholhoudende producten worden besteld die vervolgens thuis worden bezorgd, dan wel opgehaald worden, gelden dezelfde regels. De bezorger van DHL of de medewerker van onze winkel controleert of de klant 18 jaar of ouder is door personen tot en met 25 jaar om legitimatie te vragen.

Als de klant de legitimatie niet kan laten zien of uit de legitimatie blijkt dat de klant nog geen 18 jaar is wordt de alcoholhoudende drank niet verstrekt.

Meer informatie?

Zie onze algemene voorwaarden elders op Honingrum.nl of kijk op:
www.nix18.nl
www.stiva.nl