Privacy policy

Honingrum.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld.

Honingrum.nl gebruikt en bewaart uw gegevens met betrekking tot uw bestelling uitsluitend om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Honingrum.nl verzamelt uw adresgegevens, persoonsgegevens en uw leeftijd, i.v.m. met online leeftijdscheck en het afhandelen van de door u geplaatste bestellingen.  Honingrum.nl gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over aanbiedingen en om webstatistieken te ontwikkelen. Honingrum.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die wij verzamelen in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding op de gehele website.

Honingrum.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van onze website accepteert u het plaatsen van deze cookies.

Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid, dan kunt u  een e-mail sturen naar klantenservice@honingrum.nl